บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี
ที่ตั้ง
บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด 54/20 หมู่ 8 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
Top 0.046800136566162