บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น
ที่ตั้ง
บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด :701/20,22 ตรอกวัดจันทร์ใน(ราษฎร์อุทิศ 1) บางโคล่ บางคอแหลม กทม. 10120
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
Top 0.031200170516968