บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่ เอเซีย

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่ เอเซีย
ที่ตั้ง
บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่ เอเซีย จำกัด 99 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
Top 0.046801090240479