บริษัท อิสราค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท อิสราค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง
ที่ตั้ง
บริษัท อิสราค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง จำกัด 30/2 หมู่ 18 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธ
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
Top 0.031199932098389