บริษัท อำนาจชัยกิจ อินทีเรีย

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท อำนาจชัยกิจ อินทีเรีย
ที่ตั้ง
208 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
Top 0.046799898147583