บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์
ที่ตั้ง
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2 ซอย สุขสวัสดิ์ 33 แขวงราษฏร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
Top 0.031199932098389