บริษัท ทีบีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ทีบีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์
ที่ตั้ง
78/953 อาคารลุมพินีเพลส นราธิวาส เจ้าพระยา ตึก C ชั้น 10 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
Top 0.031199932098389