ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอทูนาย

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอทูนาย
ที่ตั้ง
130/46 หมู่ที่ 4 ซอยติวานนท์ 12 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการซื้อ และจำหน่ายสลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาล
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท รวมบารมีอินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วาย. แพคกิ้ง วู๊ด
ประกอบกิจการรับจ้างทำพาเลทจากไม้ และวัสดุอื่นๆตามที่ผู้จ้างกำหนด
บริษัท เจ.เอส.กรีน เนเจอร์ เฮ้าส์ จำกัด
ค้าอสังหาริมทรัพย์อาคารและสิ่งปลูกสร้างทำการพัฒนาหรือปรับปรุงที่ดินอาคาร ทำการปลูกสร้างอาคารชุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็น โซลูชั่น
จัดทำ ซ่อมบำรุง สินค้าอิเล็คทรอนิค เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร
บริษัท เปเปอร์ฟรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริการโฆษณา การให้บริการทางด้านโฆษณา
บริษัท วิชั่น 360 จำกัด
ประกอบกิจกการให้บริการการจัดการ การบริหาร ระบบการทำงานของบริษัทอื่นๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีเอ ซัพพลาย
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการก่อสร้างรวมทั้งอุปกรณ์ของสินค้าก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟ แอนด์ ซี ทรานสปอร์ต
รับส่งพนักงานของบริษัท เอกชน ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน
บริษัท ซีเอบี คอนซัลติ้ง จำกัด
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชภัค คอนสตรัคชั่น
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีคชา ทราฟเวล
ประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวทุกชนิด
บริษัท ชานินาถ คอนสตรัคชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัท มณีรินทร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ศรีราชา ไทยเทค จำกัด
ประกอบกิจการรับผลิต ฉีดพลาสติก และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกทุกชนิด
บริษัท กุลทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด
ประกอบกิจการตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
บริษัท พัทธพงศ์พาณิชย์รุ่งเรือง จำกัด
ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์
บริษัท อีเลฟเว่น เฮฟเว่น จำกัด
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราฟีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล
ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
บริษัท ไทยลานนา พัทยา จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ถนน สะพาน และ งานก่อสร้างอย่างอื่น


Top 0.054975986480713