ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นสกล เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นสกล เอ็นจิเนียริ่ง
ที่ตั้ง
113 หมู่ที่ 7 หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
รับเหมาวางระบบไฟฟ้า
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท กรีนดีการเกษตร จำกัด
ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย
บริษัท อินฟินิตี้ ครีเอทีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด
รับจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ
บริษัท ขอนแก่นพยาธิแลบ จำกัด
โรงพยาบาล
บริษัท ไทย รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด
บริการงานด้านวิศวกรรม
บริษัท พีพีแอลอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
วางระบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
บริษัท เค โลจิสติกส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
โลจิสติกส์
บริษัท สโคปไทย เทรดดิ้ง จำกัด
ค้าเครื่องคอมพิวเตอร์
บริษัท เพชรตอง 1 จำกัด
บริหารงานด้านพาณิชยกรรม
บริษัท โกลบอล เทค ทีม จำกัด
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริษัท ไฮคอนเทค จำกัด
ผลิตเซรามิก
บริษัท โรงสีรุ่งอนันต์ จำกัด
โรงสีข้าว
บริษัท สวนอาหาร อ.กุ้งเผา จำกัด
สวนอาหาร
บริษัท ควิกวอเตอร์ จำกัด
การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ และการจ่ายน้ำ การประปา
บริษัท ร้ายกาจ สตูดิโอ จำกัด
ออกแบบ ผลิตสื่อโฆษณา
บริษัท ทองคำ จำกัด
ค้าเครื่องมือทางการเกษตร
บริษัท เจพีเค โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
ค้าส่งผลไม้สด
บริษัท ทเวนตี้ เซเว่น อิมพอร์ท จำกัด
ค้าเครื่องคอมพิวเตอร์
บริษัท ซีเค แลนด์ แอนด์ แอสเสท จำกัด
จัดสรรที่ดิน
บริษัท วิชวลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ค้าอสังหาริมทรัพย์


Top 0.087805032730103