ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี. ดราฟ ซี.ที.ที

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี. ดราฟ ซี.ที.ที
ที่ตั้ง
41/4 ถนนหนองบัว ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยแสงก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรีค้าสลาก
ประกอบกิจการค้าสลาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาทรัพย์
ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากกินแบ่งการกุศล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์วิส ล็อตโต้
ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากกินแบ่งการกุศล
บริษัท ภ.ภทรภร เทรดดิ้ง จำกัด
จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรง 07 ค้าสลาก
ประกอบกิจการค้าสลาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขารูปช้าง ล็อตโต้
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิพัฒน์ธนาโชติ
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลรวมทรัพย์ ล็อตโต้
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจหาญค้าสลาก
ประกอบกิจการค้าสลาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.พาร์ค (2011)
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.อรัญการช่าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคาทรัพย์ ล็อตโต้
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลาการกุศล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษม เอ็น.เอส.พี.
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิชกุลพิทักษ์ค้าสลาก
ประกอบกิจการค้าสลาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยานำโชค เอส.พี.
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
บริษัท เชียงรายวิวแลนด์ จำกัด
ประกอบกิจการช่างรังวัดเอกชน ตรวจสอบหลักเขตที่ดิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสวง
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อี.เอ.ซี. การบัญชี
บริการการบัญชี


Top 0.046799898147583