ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมต้า บิส โซลูชั่น

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมต้า บิส โซลูชั่น
ที่ตั้ง
310 หมู่ที่ 17 ซอยบ้านหนองหญ้าม้า ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมรับเบอร์แอนด์ทรานสปอร์ต
บริการขนส่งสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ เค พี ไอ 2013
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวคลาสสิคคาร์อิมพอร์ตแอนด์ยูสด์สแปร์พาร์ท
ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศประเภท โฟล์คลิฟท์ สแปพาร์ทและอไหล่รถยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองหลอมนานา คอนสตรั่คชั่น
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝนแอนด์ตุ้ย ออโต้เซอร์วิส
จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำลังใจ
สถานีวิทยุชุมชน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลการโยธา (2556)
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์หยกการ์นิ่ง
รับเหมาพ่นยากันสนิม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวบเรดิโอ
สถานีวิทยุกระจายเสียง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนชัย คอนสตรัคชั่น
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างสุข
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซม เรดิโอ
สถานีวิทยุกระจายเสียง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วโรดมก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรภาพานิชย์
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชาธาร เซาท์อีส
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรโป๊ยเซียน
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.อัญมณี แทรคเตอร์
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูถาวร 2013
บริการขนส่งสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์อนันต์กาฬสินธุ์
จำหน่ายสินค้าอุปโคบริโภค


Top 0.015599966049194-0.046799898147583