ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัคคเสียงใสพันพัน

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัคคเสียงใสพันพัน
ที่ตั้ง
5/41 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท โนเวมเบอร์ แฟมิลี่ จำกัด
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษทุกชนิด ทุกประเภททั้งปลีกและส่ง
บริษัท มอร์ฟาร์ซพาวเวอร์ จำกัด
บริการที่ปรึกษาการลงทุนและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บริษัท ทีเคเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
จำหน่ายหนังสือนิตยสาร
บริษัท ไทยเอฟอาร์บิซ จำกัด
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหา เกี่ยวกับด้านบริหาร งานการตลาดและจัดจำหน่าย
บริษัท เอสวีโฟร์จี แทรเวล เซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุกชนิด
บริษัท พาดี มาดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ทำห้องพักแบบเกสเฮ้าส์ เพื่อบุคคลภายในนอกเข้าพักอาศัยเป็นรายวันรายเดือน
บริษัท เททเตอร์ เกมส์ จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดสรรสถานที่ กีฬาและความบันเทิง ขายสินค้าและเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ลีดเดอร์ อิมแพ็ค จำกัด
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านบริหารกิจการและพัฒนาบุคคลากรรวมถึงฝึกอบรมขั้นตอนการเป็นผู้บริหารในธุรกิจ
บริษัท เอทินิค จำกัด
ประกอบกิจการขายปลีกสินค้า อุปโภคทุกประเภท อาทิ เช่น เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า เครื่องประดับ
บริษัท แอดียา วินายัค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประกอบกิจการรับจัดหาสถานที่ และประสานงานในการถ่ายทำภาพยนตร์
บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด
ประกอบกิจการ การให้บริการทางด้านโฆษณาและวางแผนการใช้สื่อต่างๆให้แก่ลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ็น พาโชค
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทู จำกัด
บริหารจัดการสร้างโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อขายและจำหน่ายพลังงาน
บริษัท เทเบิ้ล ทริปป์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายถ่านอัดแท่ง
บริษัท ไพร์ม ทาพาส จำกัด
ประกอบกิจการธุรกิจเป็นภัตตาคาร ร้านอาหาร
บริษัท เอเอพี แคปปิตอล จำกัด
บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับด้านบริหาร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การลงทุน
บริษัท ที แอนด์ เค แพลนนิ่ง จำกัด
การขายอาหาร
บริษัท มาร์โกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการตลาด และจัดจำหน่าย
บริษัท โนนากะ พรีซิชั่น จำกัด
ประกอบการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง และอะไหล่ต่างๆ


Top 0.066437005996704