ห้างหุ้นส่วนจำกัด บักส์เสียงใสพันพัน

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บักส์เสียงใสพันพัน
ที่ตั้ง
5/41 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินรัฐบาลแบ่งทุกประเภท
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัฐชัย พาโชค
ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
บริษัท สอนภู เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท แอ็ทท์ โกลบอล จำกัด
ประกอบกิจการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ที.โฟร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
บริษัท อิตาเลี่ยน ไฟน์ ฟู้ดส์ จำกัด
ประกอบกิจการร้านอาหาร รวมทั้งนำเข้า และส่งออก อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป ทุกชนิด
บริษัท อินดัสเทรียล เอกซเรย์ แอนด์ แอลไลด์ เรดิโอกราฟเฟอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องมือทดสอบ และตรวจวัดหามาตรฐานอุปกรณ์และสิ่งที่ไม่มีภัยอันตราย
บริษัท เซฟตี้ อิน เอเชีย จำกัด
บริการให้คำปรึกษาธุรกิจโรงแรมด้านความปลอดภัย
บริษัท โนเวมเบอร์ แฟมิลี่ จำกัด
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษทุกชนิด ทุกประเภททั้งปลีกและส่ง
บริษัท มอร์ฟาร์ซพาวเวอร์ จำกัด
บริการที่ปรึกษาการลงทุนและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บริษัท ทีเคเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
จำหน่ายหนังสือนิตยสาร
บริษัท ไทยเอฟอาร์บิซ จำกัด
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหา เกี่ยวกับด้านบริหาร งานการตลาดและจัดจำหน่าย
บริษัท เอสวีโฟร์จี แทรเวล เซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุกชนิด
บริษัท พาดี มาดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ทำห้องพักแบบเกสเฮ้าส์ เพื่อบุคคลภายในนอกเข้าพักอาศัยเป็นรายวันรายเดือน
บริษัท เททเตอร์ เกมส์ จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดสรรสถานที่ กีฬาและความบันเทิง ขายสินค้าและเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ลีดเดอร์ อิมแพ็ค จำกัด
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านบริหารกิจการและพัฒนาบุคคลากรรวมถึงฝึกอบรมขั้นตอนการเป็นผู้บริหารในธุรกิจ
บริษัท เอทินิค จำกัด
ประกอบกิจการขายปลีกสินค้า อุปโภคทุกประเภท อาทิ เช่น เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า เครื่องประดับ
บริษัท แอดียา วินายัค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประกอบกิจการรับจัดหาสถานที่ และประสานงานในการถ่ายทำภาพยนตร์
บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด
ประกอบกิจการ การให้บริการทางด้านโฆษณาและวางแผนการใช้สื่อต่างๆให้แก่ลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ็น พาโชค
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท


Top 0.053303956985474