ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมาศ เซอร์วิส

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมาศ เซอร์วิส
ที่ตั้ง
116/10 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร '66000
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท สปิริท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ประกอบกิจการรับออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวชั่น คอนสตรัคชั่น
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เอ็ม.พี. มีเดีย จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่าย ซีดีสารคดี และซีดีอื่นๆ ทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองสิริ ซัพพลาย
ประกอบกิจการ จำหน่ายปรับปรุง บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลตทรอนิค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี พาร์ทส์ แอนด์ เซอร์วิส
ขายเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทริปเปิลคีย์
ขายเครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี หนองบุนนาก
สถานตรวจสอบสภาพรถเอกชน
บริษัท อชิตพัชร์ เทรดดิ้ง จำกัด
ประกอบกิจการ นำเข้า และขายนาฬิกา
บริษัท เอิร์ธโซลูชั่น จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ที่พักอาศัย อาคารสูง ป้ายโฆษณา หรื
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะสุมงคล คอนสตรัคชั่น
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎาซีพีเอ
การให้บริการทางด้านการบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีอากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล อิงค์
การขายปลีก ขายส่งหมึกปริ้นเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
บริษัท พี. ดี. เค. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบเครื่องจ่ายน้ำมันภายในสถานีบริการน้ำมัน ขายอุปกรณ์และอะไหล่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พันธ์ พรหมมี
ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม กการตลาด และการจักจำหน่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงพร รีไซเคิล
ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย ขายทอดตลาด สินค้าที่ใช้แล้ว เช่น กระดาษ เหล็ก และของเก่าทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ไพศาล โลหะกิจ
ประกอบกิจการให้บริการ กลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียนหรือเชื่อมโลหะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบนซ์ นนทบุรี
ให้บริการ เคาะ พ่น สีรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ และรับเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค. โลจิสติกส์
บริการการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ ทางถนน ภายในท้องถิ่นหรือระยะทางไกลด้วยรถบรรทุกหรือยานพาหนะอิ่นที่ใช้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรอาภากร
ประกอบกิจการรับเป็นผุ้บริหารงานด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาดและการจัดจำหน่าย


Top 0.054327011108398