บริษัท ไฮ-เอ็น ผลิตไฟฟ้า จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ไฮ-เอ็น ผลิตไฟฟ้า จำกัด
ที่ตั้ง
101/140 หมู่ที่ 4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
การลงทุนในกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท เฮด ดี ดีไซน์ จำกัด
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่ง ต่อเติมอาคารทั้งภายนอกภายในทุกชนิดทุกประเภท
บริษัท เอ ทีม เมนเทนแนนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการค้า ผลิต ติดตั้ง และซ่อมแซม เครื่องจักรทุกชนิด
บริษัท พัทยา ซิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น
บริษัท 1959 จำกัด
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
บริษัท เชา ไว แมน จำกัด
ประกอบกิจารซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ บ้าน อาคารพาณิชย์ ที่ดินสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
บริษัท ทีทีเอส อิเลคทริค จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า สื่อสารประปา ปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลาดี กรุ๊ป
ประกอบกิจการจำหน่ายเม็ดพลาสติก พลาสติก ยางเทียม โฟมอีวีเอ โฟมยางลาเท็กซ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ แอม มี เทรดดิ้ง
ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอพี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
ประกอบกิจการค้าซื้อ-ขาย สินค้าทุกประเภท
บริษัท ครีเอทีฟ ไอเดีย เมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
บริษัท เอส.พี.เค.แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ประกอบกิจการบริการรับเหมาแรงงานเพื่อบริหารงานทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
บริษัท บลูสกาย ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า ขาย เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง จำนำ สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
บริษัท แอลโฟน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอางค์และสินค้าสำเร็จรูปทุกชนิด
บริษัท ปีเตอร์เพลซ จำกัด
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
บริษัท ไลฟ์อินซิตี้การ์เด้นท์ 175 จำกัด
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไลฟ์อินซิตี้การ์เด้นท์ 168 จำกัด
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขาบฝาก จำนอง ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการขาย ให้เช่า
บริษัท กรพินธุ์ อาร์.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย และซ่อมแซม ชิ้นส่วนเครื่องจักรและแม่พิมพ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท วราศิริ แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
บริษัท เบียทริซ เฮ้าส์ จำกัด
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า ขายฝาก จำนอง ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ


Top 0.057574987411499