บริษัท ไผ่สิงห์ทอง จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ไผ่สิงห์ทอง จำกัด
ที่ตั้ง
9/9 หมู่ที่ 6 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทคำโฮม 2549
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ที.พี วอเตอร์เทค
ซื้อ ขาย สารเคมีและสารเคมีแปรรูปทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย และประปาทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ลดา คอนสตรัคชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาวงการช่าง
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์เซ็นเตอร์เคลม
ประกอบกิจการรับจ้างสำรวจภัยและประเมินราคาค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธากรก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณ์ชัยชนะร้อยเอ็ด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สแกนดิเนเวียน คอนแทรคเตอร์ส จำกัด
ประกอบกิจการค้า ป๊มน้ำม ปั๊มไฮโดรริก รวมถึงเครื่องสูบลมและปั๊มอื่น ๆ ทุกชนิดฯ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิลวรรณวัสดุ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพานิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน และงานก่อสร้างอื่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิศร คอนกรีต
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพลร้อยเอ็ด
ประกอบกิจการบริการรับจัดสวน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซียดิจิตอลพลาซ่า
ประกอบกิจการค้า จำหน่าย ซ่อม บริการ สินค้าดิจิตอล ไอที โทรศัพท์มือถือบัตรเติมเงินและอุปกรณ์ทุกชนิด
บริษัท ศรีมา ไรซ์ มิล จำกัด
ประกอบกิจการโรงสีข้าว
บริษัท จีเอส เซอร์วิส ซัพพลาย จำกัด
จำหน่ายทองคำรูปพรรณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรพัฒน์ ปภัทสร
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาดและการจัดการจำหน่ายเป็นต้น
บริษัท อินตรีกรีตี้ คอลเลคชั่น กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ
บริษัท วี ทู พี จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน และงานก่อสร้างอื่น
บริษัท สยาม ออส จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการ ที่พัก หอพัก และสถานที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.คอนแทรค
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ


Top 0.031199932098389-0.015599966049194