บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์
ที่ตั้ง
86/19 หมู่ 3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
Top 0.015599966049194-0.015599966049194