บริษัท ไทยซันนีย์ฮอลิเดย์ จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ไทยซันนีย์ฮอลิเดย์ จำกัด
ที่ตั้ง
598 อาคารคิวเฮาส์เพลินจิต ชั้นที่ 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจให้บริการนำเที่ยว รวมทั้งเป็นนายหน้าตัวแทนในการติดต่อกับโรงแรม สายการบิน แหล่งท่องเที่ยว
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท ทิปปิ้ง พอยต์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
บริษัท ริมบิท จำกัด
ให้บริการด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ และจัดหาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT ตามความต้องการลูกค้า
บริษัท สไมล์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการคลีนิคทันตกรรม และให้คำแนะนำตรวจรักษา โรคฟัน โรคเหงือก โรคช่องปาก
บริษัท มิลสโตน จำกัด
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
บริษัท เค.พี. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง เดินสายไฟภายในบ้าน อาคาร โรงงาน
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
ประกอบกิจการลงทุน แสวงหาประโยชน์ หรือ
บริษัท นิวเจน เทรดเดอร์ จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ซาโตะ 2014 จำกัด
ประกอบกิจการร้านอาหารให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เดอะวิน โลจิสติกส์ จำกัด
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ
บริษัท อีเอจีอี จำกัด
ประกอบกิจการค้า การผลิต การคัดแยก การจัดเก็บ รับจ้างผลิต พลังงานทดแทน/ทางเลือก น้ำมัน วัสดุรีไซเคิล
บริษัท สยามไทยฟ้า บิซิเนส แอนด์ ทราเวล จำกัด
ประกอบกิจการท่องเที่ยวรวมถึงการเป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายหรือจองตั๋วเครื่องบินหรือที่พักต่างๆ
บริษัท เวล ฟิค แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
บริษัท โมค่า แบงค์ค็อก จำกัด
ประกอบกิจการเปิดร้านขายอาหารไทยและต่างประเทศ เครื่องดื่ม
บริษัท ริบี้ จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำหอม เครื่องสำอาง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องสำอางทุกชนิด
บริษัท โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
ประกอบกิจการโรงงานผลิต ประกอบเซลล์แสงอาทิตย์
บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องกล ระบบประปา ไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข
บริษัท สยามเบสท์ รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
ประกอบกิจการรับติดตั้งและซ่อมเครื่องทำความเย็นระบบแอมโมเนีย
บริษัท ยายูอิ จำกัด
นำเข้าส่งออก ซื้อขาย สินค้าอุปโโภคบริโภค เช่น เครื่องดื่มสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง
บริษัท เลโอลี (ไทยแลนด์) จำกัด
ส่งออกแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว ไปยังต่างประเทศ


Top 0.031200170516968-0.015599966049194