บริษัท โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี
ที่ตั้ง
เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ชั้น 2 อาคารซอฟต์แวร์พาร์คภูเก็ต ชั้น 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
Top 0.063355922698975