บริษัท เอ็กซ์ตรีม มีเดีย พลัส (ประเทศไทย)

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท เอ็กซ์ตรีม มีเดีย พลัส (ประเทศไทย)
ที่ตั้ง
5/233 ซอยลาดพร้าว 17, ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
Top 0.056199073791504