บริษัท อินเตอร์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท อินเตอร์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ที่ตั้ง
69/251 หมู่ที่ 12 ซอยพิมาน 16 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์เคเบิลทีวี
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท บ้านออโต้ จำกัด
ประกอบกิจการบริการด้านโฆษณา
บริษัท ภัสส์สรกิตต์ จำกัด
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อะโกร อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์ และ พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด นำเข้าและส่งออกสินค้า
บริษัท ลาแวนด์ เทรด จำกัด
ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
บริษัท เค.เค.โอเวอร์ซีส์ แบงค์คอค จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายเสื้อผ้า
บริษัท มีเดีย บรอดคาสติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการสื่อบันเทิงมัลติมีเดีย สื่อโฆษณา สื่อดิจิตอล รวมถึงดาวโหลดและอัพโหลดข้อมูล
บริษัท โกลด์บายเยอร์ส เอเซีย จำกัด
ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณี รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว นำเข้าส่งออกทองแท่ง
บริษัท นาสหราห์ ซาซิม จำกัด
นำเข้า ส่งออกสินค้าทุกประเภท
บริษัท มีเดียแคปปิตอล จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ จัดพิมพ์สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบ และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
บริษัท ยูเอส คอม ลอจิสติกส์ เอส.อี.เอ จำกัด
ประกอบกิจการสายการบินระหว่างประเทศ รวมทั้งจำหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยสาร
บริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับตัวแทนการท่องเที่ยวและนำเที่ยว
บริษัท เวิลด์ โฟร์ดี จำกัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริษัท กู๊ด ลอว์ จำกัด
โรงแรมและภัตตาคาร
บริษัท ชามมิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล จำกัด
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว
บริษัท คิวอาร์ บิสสิเนส เอาท์ซอสซิ่ง จำกัด
ประกอบธุรกิจบริการและเป็นที่ปรึกษาด้าน บัญชี
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ช้อย เซอร์วิส จำกัด
ให้บริการรับจ้างติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
บริษัท อิยากิ จำกัด
ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร
บริษัท สแกนดัลล์ กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการพัฒนาโปรแกรม และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บริษัท โกลเด้น ยูนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประกอบกิจการท่องเที่ยวนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ


Top 0.060235977172852