บริษัท อินฟินิตี้ เมคคานิคอลเซอร์วิส

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท อินฟินิตี้ เมคคานิคอลเซอร์วิส
ที่ตั้ง
15/2 หมู่ 7 บ้านโพธิ์ชัย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
Top 0.056644916534424