บริษัท อดาฟท์ จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท อดาฟท์ จำกัด
ที่ตั้ง
39/158-159 ถนนเพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ดอม การก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สยามพัฒนาค้าไม้ จำกัด
ประกอบกิจการค้าไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ โรงงานแปรรูปไม้
บริษัท ทองมารวย (2549) จำกัด
ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจำหน่าย
บริษัท ซิลเวอร์ ไลน์ (2005) จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการวิ่งรถโดยสารไม่ประจำทาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ โลหกิจ
ประกอบกิจการบริการรับจ้าง เหมาขัดก๊อกน้ำทองเหลือง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพรฟาร์ม
ประกอบกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ส่งโรงงาน ส่งออก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น ไฮเวย์
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคเป็นเอก
บริการจ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันท์ชนก ข้าวตัง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป เช่น ข้าวตัง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.พี ออยล์ เซอร์วิส
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทอง ทรานสปอร์ต
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและต่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ที ซี คอนสตรัคชั่น 1971
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
บริษัท เอส แอล คอมพิวเตอร์ 2005 จำกัด
ขายปลีกเครื่องคำนวน เครื่องพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร
บริษัท เอกราชหมูทอง จำกัด
ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนมณีก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์คร็อควิศวกรรม
ประกอบกิจการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานโบราณสถาน งานระบบไฟฟ้าใต้ดิน ระบบโครงข่ายจราจร
บริษัท ไผ่สิงห์ทอง จำกัด
ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิโชค โคอ็อพเปอร์เรชั่น
ทำป้ายโฆษณา ตัดโฟม แกะสลักน้ำแข็ง และงานศิลปอื่น ๆ
บริษัท คิว-คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด
ประกอบกิจการผลิต วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท


Top 0.059844017028809