บริษัท ลักษ์แพ็ค จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ลักษ์แพ็ค จำกัด
ที่ตั้ง
40/30 หมู่ที่ 5 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการค้าร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.แอนด์.มายด์
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายอาร์เค อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต
ประกอบกิจการ นำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร พืชไร่ ผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติโชค เทรดดิ้ง
รับเคลือบยูวี เข้าเล่ม ใส่สันกาว บริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิล โกลด์ เซอร์วิส
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านน้ำริน
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญวิเศษก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้างอาคาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมทิพย์ ขนส่ง
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บริษัท กิจบัญชี เอส.พี.เอส จำกัด
ประกอบกิจการบริการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร
บริษัท บ้านชานไผ่ นวดแผนไทย สปา อโรมา จำกัด
บริการนวดแผนไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสิริมา ขนส่ง
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรธนดลก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้างอาคาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรธนาธิป
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวัฒน์ก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัท ไอเลิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายตั๋วโดยสารรถประจำทาง ตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจักษ์ชัยเจริญ
รับเหมาก่อสร้างอาคาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้เอก อินเตอร์ไพรส์
ประกอบกิจการค้าไม้แปรรูป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรนิวัตน์ก่อสร้าง
การก่อสร้างอาคาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ หนองกุง เจริญผล
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนงค์ ปีเตอร์ เอ็กซ์ปอร์ต
ขายส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป


Top 0.015599966049194-0.015599966049194