บริษัท พี ทู พี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท พี ทู พี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ที่ตั้ง
144 หมู่ที่ 10 หนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการรับออกแบบให้คำปรึกษาและรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริปัญญาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูนแสนเทพ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีขะปัดสา กรุ๊ป
นายหน้า ตัวแทน ขายเครื่องสำอาง กาแฟ และอาหารเสริม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักแพง เรดิโอ
สถานีวิทยุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทัวร์
ประกอบกิจการท่องเที่ยว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิระวัฒน์ ซัพพลาย
ประกอบกิจการรับเดินสายโทรศัพท์ สายไฟ ติดตั้งตู้โทรศัพท์ ปรับปรุงเครือข่ายสายโทรศัพท์การซ่อมและบำรุงร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้ เก่ง เฮง
ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังสมบัติ กรุ๊ป
ขายเครื่องสำอาง อาหารเสริม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย.ด.ส.สวัสดิ์มั่นคง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันวิจักร
ประกอบกิจการบริการ รับติดตามทวงหนี้สิน และทรัพย์สิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุฒิพงศ์ แอนด์ โพธิ์ศรีสม
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี นิติบุคคล
ประกอบกิจการให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน ดำเนินการยึด ครอบครอง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดไวซ์ กุมภวาปี
ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.ประตูม้วน
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ประตูม้วน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมพงศ์ เวลเนส
ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมชาตินิยมการเกษตร
ประกอบกิจการค้าพืชผลทางการเกษตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเล่ รถบ้าน
ประกอบกิจการค้ารถยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนสตรัคชั่น เอ.เอ็น.
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเฮง ก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง


Top 0-0.015599966049194