บริษัท พนาสนธิ์ มั่นคง จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท พนาสนธิ์ มั่นคง จำกัด
ที่ตั้ง
57/110,112 ซอยนิมิตใหม่ 9 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินและอสังหารมทรัพย์
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท กลาส เทค แอนด์ อลูมินั่ม ซัพพลาย จำกัด
ประกอบกิจการค้า รับเหมา ออกแบบ เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
บริษัท คริสทัล เวเคชั่น ออนไลน์ จำกัด
ประกอบกิจการนำเที่ยว จัดหาบัตรโดยสารเช่นตั๋วเครื่องบิน สำรองห้องพักให้บริการความสะดวกแก่นักท่องเทียว
บริษัท ไทย อีลิท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
ประกอบกิจการจัดการเป็นตัวแทน สร้างโรงไฟฟ้าจากเซลแสงอาทิตย์เพื่อขาย
บริษัท เอกธนะเศรษฐ์ จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง ถนน, สะพาน, และอาคารทุกประเภท รวมทั้งประมูลงานก่อสร้างในหน่วยงานของราชการและเอกชน
บริษัท ทิพย์มณีรัตน์ โปรดักส์ จำกัด
ประกอบกิจการค้า เครื่องกรองน้ำ เครื่องทำความเย็น
บริษัท ภูธนพัฒน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
ประกอบธุรกิจด้านกฎหมาย เร่งรัดหนี้สิน บัญชี
บริษัท สินสุบรรณ กรุ๊ป จำกัด
นำเข้าและส่งออก ได้แก่ ข้าว พืชพันธุ์การเกษตร
บริษัท เอเค บอล จำกัด
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านการขาย
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น รีเสิร์ช จำกัด
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง
บริษัท ไอแน็ปแอดวานซ์ จำกัด
ประกอบกิจการ รับออกแบบ ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอมโพสิท สินค้าและอุปกรณ์ตกแต่งภายในทุกชนิด
บริษัท แอล เอ ซี ซัพพลาย 1111 จำกัด
ประกอบกิจการค้าเครื่องเขียน แบบเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกชนิด
บริษัท คิดกรุ๊ป(อู-571) จำกัด
รับเหมาจัดระบบ ไฟฟ้า ประปาและดับเพลิง
บริษัท ซัน อินฟินิตี้ อินเตอร์เทรด จำกัด
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เเสริมความงาม
บริษัท โซเบลล์ ไทย บิสซิเนส จำกัด
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก ฟิล์มกรองแสงและฟิล์มทุกชนิด อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
บริษัท อีเมอร์เจนเซีย 2000 (ไทยเเลนด์) จำกัด
ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรั
บริษัท สำนักงานกฎหมาย เซาท์ เอเซีย จำกัด
ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
บริษัท เอเชีย ฟิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ประกอบกิจการแพปลา รับซื้อขายและรวบรวม สัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม สัตว์น้ำแปรรูปทุกชนิด
บริษัท เอส2เอ็น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบต่างๆ ภายในอาคารบ้านที่พักอาศัย และอื่น ๆ
บริษัท โรโต เทค จำกัด
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท


Top 0.056758165359497