บริษัท ประสิทธิ์ ฟาร์ม

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ประสิทธิ์ ฟาร์ม
ที่ตั้ง
99 หมู่ 2 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 58 สุขุมวิท 54 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
Top 0.053902149200439