บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
ที่ตั้ง
611/40 ซ.วัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
Top 0.049458026885986