บริษัท บี.ดี.กูร์เมต

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท บี.ดี.กูร์เมต
ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 373/2 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 (ใช้สำหรับส่งเอกสารสมัครงาน)
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
Top 0.048583984375