บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น
ที่ตั้ง
239/2 อาคารลุมพินี 1 ชั้น 6 ห้อง 64 ถนนสารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330www.bciasia.com
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
Top 0.047685146331787