บริษัท บิ๊ก.บี.เค.เค เคเบิ้ลทีวี

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท บิ๊ก.บี.เค.เค เคเบิ้ลทีวี
ที่ตั้ง
29 ถ.สุขุมวิท 105 ซ.ลาซาล 79 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
Top 0.063812017440796