บริษัท บิวดี้

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท บิวดี้
ที่ตั้ง
42/81/1 ซอย นิมิตรใหม่ 6/1 ถนน นิมิตรใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ ฯ
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
Top 0.051078081130981