บริษัท บัลค ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท บัลค ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้ง
1/225 หมู่ที่ 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท ไชน่าไทย ทรัพย์สินทอง โยโกะ กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
บริษัท ซำสูง จำกัด
รับปรึกษา ออกแบบ รับเหมางานงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและงานก่อสร้าง โครงสร้างโรงงาน อาคารทุกชนิด
บริษัท สันติพัฒน์ จำกัด
ประกอบกิจการให้เช่า ขาย ซื้อ และดำเนินงานด้านอสังหาริมพรัพย์ที่เป็นเจ้าของเอง
บริษัท กุลการ ซัพพลาย จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นำเข้า ส่งออก วัสดุก่อสร้าง
บริษัท กองกร เบสท์วิว จำกัด
ทำการซื้อขายที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ากำไร ประกอบกิจการเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด
บริษัท ไบโอซิส มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประกอบกิจการรับเป็นตัวแทน และจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพทุกประเภท
บริษัท ดี แอนด์ เจ เอนเนอร์ยี่ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
ประกอบกิจการดำเนินงานการผลิตและการส่งพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
บริษัท แพนดอร่า เซอร์วิสเซส จำกัด
ประกอบกิจการส่งออกเครื่องประดับทุกชนิดที่ทำจากทอง นาก เงิน เพชร
บริษัท ดั๊บเบิ้ล แฮปปี้เนส จำกัด
เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิทรรศการ กรุ๊ป
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำหน่าย
บริษัท อินเตอร์พับลิค (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจโฆษณาและตัวแทนโฆษณา
บริษัท เนทรู จำกัด
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรม
บริษัท อีเลฟเฟ่น อาซี ทีวี (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกอบกิจการการสร้างภาพยนตร์ไทย หรือให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์หรือบริการมัลติมีเดีย
บริษัท อาวีส จีเวล จำกัด
ประกอบกิจการค้าเพชร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม ซี โอเวอร์ ไอ
ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องจักรกลในการก่อสร้าง
บริษัท กรีนเอ็นเนอร์จี ไฮบริด (ประเทศไทย) จำกัด
การสั่งเข้ามาในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศซึ่งสินค้าที่กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
บริษัท ยูวะเวส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
บริษัท ทำตังค์ จำกัด
ประกอบกิจการให้เช่า อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ อุปกรณ์
บริษัท สวิฟท์ อินโนเวชั่น โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประกอบกิจการซื้อ ขายติดตั้ง ให้คำปรึกษา การซ่อมและบำรุงรักษาและพัฒนาระบบซอฟท์แวร์และคอมพิวเตอร์


Top 0.055596113204956