บริษัท บริติช ดิสเพนซารี เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท บริติช ดิสเพนซารี เทรดดิ้ง จำกัด
ที่ตั้ง
100/105-108 อาคารว่องวานิชบี ชั้นที่ 31 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการค้าส่งค้าปลีก นำเข้าและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภค
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท บ้านบางขุนเทียน จำกัด
ซื้อ ขาย ให้เช่า ขายฝาก จำนองอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรที่ดิน เพื่อแบ่งขาย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บริษัท โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
ประกอบกิจการยื่นคำร้องขอ หนังสือเดินทาง เอกสารประจำตัวบุคคล สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
บริษัท เอสวีเอ็นเทค จำกัด
ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมบำรุง ฝึกอบรม ติดตั้ง ดูแล ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทุกชนิด
บริษัท เค. เอส โกลบอล บิสซิเนส จำกัด
ส่งออก นำเข้า ผลิตและจำหน่าย เครื่องชั่ง ตวง วัด เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท เอชอาร์แอนด์เจเนอรัลแอดมินเซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการจัดการทางธุรกิจเช่นการวางแผนการจัดองค์การ
บริษัท ซี. โปร-แมช จำกัด
ซื้อมาขายไปและบริการติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอะไหล่เครื่องจักรอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท บานานา ออโต้ กรุ้ป จำกัด
ประกอบกิจการค้าวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ในการติดตั้งระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธรรมชาติอัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกายดาวนำทรัพย์
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค
บริษัท ภูมิพระยา 99 จำกัด
ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคาร อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท
บริษัท เอเจ คาร์ออดิโอ จำกัด
ค้าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียงในรถยนต์
บริษัท ฟ้า - ขาว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ทุกประเภท
บริษัท อินเตอร์ บายน์ดิ้ง จำกัด
ประกอบกิจการดำเนินการรับพิมพ์งาน
บริษัท พัธระประทีป จำกัด
ค้าวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการก่อสร้างเครื่องมือช่างทุกประเภทสี เครื่องตกแต่งอาคาร
บริษัท พี.เค.ที. คาร์ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม พ่นสี เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ แก้ไข ติดตั้ง อุปกรณ์ ยานพาหนะทุกประเภท
บริษัท เอสโอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ค้า อะไหล่ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัท เทคนีเที่ยม จำกัด
ผลิตภาพยนต์โฆษณา
บริษัท อตอมฟิล์ม จำกัด
รับถ่ายทำภาพยนต์โฆษณา วีดีทัศน์
บริษัท พี แอนด์ เค มารีน เซอร์วิซ จำกัด
ซ่อมเรือ และระบบภายในเรือ
บริษัท โกลเด้น ซีแอนด์เค กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการในการดำเนินการติดต่องานเกี่ยวกับสัญชาติแรงงานพม่า


Top 0.052222013473511