บริษัท นอร์ธ สตาร์ อิควิปเมนท์

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท นอร์ธ สตาร์ อิควิปเมนท์
ที่ตั้ง
30 ซ.พหลโยธิน 9 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
Top 0.039977788925171