บริษัท ที เอ็น เอส คูลลิ่ง ซิสเทม จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ที เอ็น เอส คูลลิ่ง ซิสเทม จำกัด
ที่ตั้ง
130/18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท แอมโบรเซีย ไดเนอรี่ จำกัด
ประกอบกิจการร้านอาหาร และให้บริการสถานบันเทิง
บริษัท กอฟ ทู โกลบอล จำกัด
ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ ละคร รายการข่าว ผลิตสื่อรายการวิทยุ
บริษัท นอร์ธ อีสท์ แอพพาเรล จำกัด
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก ผลิตภัณฑ์จากผ้า
บริษัท จิระเภสัช จำกัด
ประกอบกิจการค้ายารักษา เคมีภัณฑ์ และเภสัชกรรม
บริษัท รัตนโชติ พร็อพเพอตี้ จำกัด
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด
เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือมหาชนจำกัด
บริษัท อีเคซี อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รับออกแบบ พัฒนา ผลิต ประกอบ ซ่อม เป็นตัวแทนขายเกี่ยวกับท่อบรรจุก๊าซความดันสูงแบบไร้ตะเข็บ ทุกชนิด
บริษัท ระยองกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตขวด และผลิตภัณฑ์จากแก้วทุกชนิด
บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด
ขายปลีก ขายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
บริษัท อาร์พีซีบี แอนด์ พาร์ทเนอร์ส โปร ออดิท จำกัด
ประกอบกิจการบริการทางด้านวิชาชีพตรวจสอบบัญชี ทางด้านกฏหมาย ทางบัญชีและอื่นๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี วาย เอส
ประกอบกิจการนำเข้า ขาย สินค้าอุปกณ์อีเล็คโทรนิค
บริษัท ดิ อิลิเม้นท์ จำกัด
ประกอบกิจการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าข้าว ข้าวโพด แป้งข้าวโพด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันรัตน์ ก้าวหน้าค้าสลาก
ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุชา ผลาสินธุ์
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสินทรัพย์เพิ่มพูน
จำหน่ายสลกกินแบ่งรัฐบาล และสลากอื่น ๆที่สำนักงานกินแบ่งรับบาลจักจำหน่าย
บริษัท ลีทูมี (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการนำเข้า ค้าส่ง ค้าปลีกโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารเครื่องเสียงชิ้นส่วนอุปกรณ์แลอะไหล่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ้ไทย ไอเดีย
รับออกแบบรับจัดงานอีเว้นท์
บริษัท ไอเอสบีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นำเข้า ส่งออก เพื่อจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปทุกชนิด
บริษัท บีที-โปร จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งเครื่องจักรและระบบงานไฟฟ้าทุกประเภท


Top 0.05438494682312