บริษัท ดีเอสเอส จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ดีเอสเอส จำกัด
ที่ตั้ง
100/368 หมู่ที่ 2 ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
การผลิตและจำหน่ายบริการ เครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิดและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท เดอะวิน โลจิสติกส์ จำกัด
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ
บริษัท อีเอจีอี จำกัด
ประกอบกิจการค้า การผลิต การคัดแยก การจัดเก็บ รับจ้างผลิต พลังงานทดแทน/ทางเลือก น้ำมัน วัสดุรีไซเคิล
บริษัท สยามไทยฟ้า บิซิเนส แอนด์ ทราเวล จำกัด
ประกอบกิจการท่องเที่ยวรวมถึงการเป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายหรือจองตั๋วเครื่องบินหรือที่พักต่างๆ
บริษัท เวล ฟิค แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
บริษัท โมค่า แบงค์ค็อก จำกัด
ประกอบกิจการเปิดร้านขายอาหารไทยและต่างประเทศ เครื่องดื่ม
บริษัท ริบี้ จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำหอม เครื่องสำอาง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องสำอางทุกชนิด
บริษัท โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
ประกอบกิจการโรงงานผลิต ประกอบเซลล์แสงอาทิตย์
บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องกล ระบบประปา ไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข
บริษัท สยามเบสท์ รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
ประกอบกิจการรับติดตั้งและซ่อมเครื่องทำความเย็นระบบแอมโมเนีย
บริษัท ยายูอิ จำกัด
นำเข้าส่งออก ซื้อขาย สินค้าอุปโโภคบริโภค เช่น เครื่องดื่มสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง
บริษัท เลโอลี (ไทยแลนด์) จำกัด
ส่งออกแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว ไปยังต่างประเทศ
บริษัท อาร์เอส บิวตี้ จำกัด
ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย วัฒนา เซ่งไพเราะ จำกัด
ประกอบธุรกิจบริการด้านกฏหมายต่างๆ
บริษัท ไทย อร่อย โฮม จำกัด
ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ดิวา ริก้า จำกัด
ประกอบกิจการค้า ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ความสวยความงาม อาหารเสริม เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม
บริษัท เวิลด์เน็ตเวิร์คโพรวิชั่น จำกัด
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบงานฐานราก จัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์
บริษัท ซิมพลิฟาย จำกัด
ให้บริการทางการแพทย์
บริษัท แฟลช เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แฟลชไดร์
บริษัท พูล ซิสเต็ม พลัส จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท รับจ้างออกแบบ วางระบบ และสร้างสระน้ำทุกชนิด


Top 0-0.015599966049194