บริษัท ดิ อินดิเพ็นเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ดิ อินดิเพ็นเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ตั้ง
88/8 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหนายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าเกษตรกรรม
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท ดีไซน์ สวนสบาย จำกัด
ประกอบการรับเหมาก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม และงานโยธาทุประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเจริญเมืองช้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์ ล็อตเตอร์รี่ เทรดดิ้ง
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาพินท์ ล็อตโต้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส โอ เอ็ม ล็อตโต้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือรัฐบาลพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชราไชย พาโชค
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมลพรรณ ซัพพลาย
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศพล และเพื่อน
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี อาร์ พาโชค
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ที อินเตอร์เทรด
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
บริษัท จ.วิวัฒน์เซอร์วิส (1990) จำกัด
จำหน่ายน้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค จารบี น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายตา ซัพพลาย
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิน ซัพพลาย
ขาย น็อตสกรู
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส เอ็น พาโชค
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น วาย นำลาภ
ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลแก้ว ซัพพลาย
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิศรีมาตร การค้า
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี เอ็ม อี เทรดดิ้ง
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
บริษัท เฟื่องฟ้า มารวย จำกัด
ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ


Top 0.052556037902832