บริษัท ซีเอช.ซีเอช วิศวกรรม จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ซีเอช.ซีเอช วิศวกรรม จำกัด
ที่ตั้ง
53/10 หมู่ที่ 1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
รับออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคารพาณิชย์ อาคารโรงงานและโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท วิชั่น 360 จำกัด
ประกอบกิจกการให้บริการการจัดการ การบริหาร ระบบการทำงานของบริษัทอื่นๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีเอ ซัพพลาย
ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการก่อสร้างรวมทั้งอุปกรณ์ของสินค้าก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟ แอนด์ ซี ทรานสปอร์ต
รับส่งพนักงานของบริษัท เอกชน ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน
บริษัท ซีเอบี คอนซัลติ้ง จำกัด
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชภัค คอนสตรัคชั่น
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีคชา ทราฟเวล
ประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวทุกชนิด
บริษัท ชานินาถ คอนสตรัคชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัท มณีรินทร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ศรีราชา ไทยเทค จำกัด
ประกอบกิจการรับผลิต ฉีดพลาสติก และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกทุกชนิด
บริษัท กุลทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด
ประกอบกิจการตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
บริษัท พัทธพงศ์พาณิชย์รุ่งเรือง จำกัด
ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์
บริษัท อีเลฟเว่น เฮฟเว่น จำกัด
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราฟีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล
ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
บริษัท ไทยลานนา พัทยา จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ถนน สะพาน และ งานก่อสร้างอย่างอื่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเค.9 ซัพพลายแอนด์คอนสตรัคชั่น
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
บริษัท ไนน์ ไนน์ มีเดีย ชลบุรี จำกัด
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาทุกประเภท
บริษัท บุญยืน เทรดดิ้ง จำกัด
ประกอบกิจการค้าพืชผลทางการเกษตร
บริษัท อิมเมจ ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการรับจ้าง ติดสติกเกอร์รถยนต์ พร้อมทั้งให้บริการเปลี่ยนสีรส ประดับยนต์ ซ่อมรถยนต์
บริษัท แอลเอสอาร์ เอ5 จำกัด
ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น


Top 0.059476852416992