บริษัท ซีเค บอร์ไพล์

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ซีเค บอร์ไพล์
ที่ตั้ง
43/17 ซอย พระยาพิเรนทร์ ถนนพระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
-
หมายเลขโทรสาร Fax.
-
Top 0.042025089263916