บริษัท คราฟ อิเล็คทริค จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท คราฟ อิเล็คทริค จำกัด
ที่ตั้ง
41 หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการรับเหมากิจการเกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท จิรา ไทยเทรด จำกัด
ประกอบกิจการผลิต ซื้อ เครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ โอพี คลีนนิ่ง 2007
ประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองขาวเจริญพานิช
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เอ็ม ชัวร์ เพาเวอร์ จำกัด
ประกอบกิจการสินค้าเบ็ดเตล็ด
บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู ไฮ-ไบโอเซฟ จำกัด
จำหน่ายปุ๋ย
บริษัท พลังงานนครสวรรค์ จำกัด
ประกอบกิจการค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท ที.ที.อาร์.แวร์เฮ้าส์ จำกัด
ประกอบกิจการค้าส่งข้าว
บริษัท โกลด์ มิส จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายของที่ระลึก
บริษัท เดอะ เซอเชอร์ จำกัด
ประกอบกิจการบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นเซส โฮลดิ้ง
ประกอบกิจการขายเรือยอร์ชและเรือยนต์เป็นนายหน้าขายเรือยอร์ชและเรือยนต์
บริษัท อันดามัน ฟิวชั่นส์ ดอท คอม จำกัด
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ฟลอรีน จำกัด
ประกอบกิจการด้านการให้เช่า การขาย การซื้อ และการดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาที่ดิน
บริษัท เกาะลันตา ฟิตเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
ประกอบกิจการศูนย์บริการออกกำลังกาย ฟิตเนสเซ็นเตอร์ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในการเล่นกีฬา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนัญธิดา
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
บริษัท ทรัพย์สากล โฟรเซ่น ซีฟู๊ด จำกัด
การผลิต อาหารทะเล แปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ
บริษัท เค ที ไอ ซี ซัพพลาย จำกัด
ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทั่วไปทุกชนิด
บริษัท นีโอ ทรัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
การผลิต ประกอบ ซ่อม ยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และอะไหล่ทุกชนิด
บริษัท ธนะฤกษ์ ธุระกิจ จำกัด
ประกอบกิจการค้าที่ดิน พัฒนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน โดยแบ่งแยกจำหน่ายเป็นแปลงย่อย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องภักดีสุข
ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์


Top 0-0.015599966049194